Steno muzeum

Společnost Nuledo dodala mlžnou komoru Steno muzeu

Steno muzeum
Místo: Steno museum, Aarhus, Dánsko, 2018

Steno muzeum v Dánsku má své vlastní planetárium a věnuje se nejen fyzice, ale také botanice či anatomii. Návštěvníci se mohou dozvědět něco o penicilinu a RTG záření a nově, díky mlžné komoře Nuledo Compacta, mohou lépe porozumět fyzikální stránce již zmíněného RTG záření ale i principům nukleární medicíny, jako jsou například protonová léčba nebo pozitronová emisní tomografie (PET).